Deel deze pagina


img-fluid

Wat kan je verwachten?

 • check_circle Totaalbenadering
 • cancel Stappenplan
 • check_circle Theoretisch kader
 • check_circle Werk- en hulpmiddelen
 • cancel Verhaal als startpunt
 • check_circle Coachingstraject mogelijk

Positieve effecten

 • check Betrekt bewoners volledig bij het leven in het woonzorgcentrum, bijvoorbeeld via themagroepen, bij het uitwerken van evenementen, bij het klaarmaken van de maaltijden of bij het verdelen van de post.
 • check Laat personeelsleden uit hun rol als verzorgende stappen en helpt hen om ook andere vaardigheden en talenten in te zetten.
 • check Moedigt personeelsleden aan om meer tijd door te brengen met de bewoners en om te luisteren naar hun noden en wensen.
 • check Verandert de rol van de directie en laat hen veeleer als coach dan als manager fungeren.
 • check Moedigt de verbondenheid met families aan, bijvoorbeeld via de participatie aan maaltijden en de activiteiten van de instelling.
 • check Verbetert de zorg op afdelingen.
 • check Geeft personeelsleden sterker het gevoel ‘dat ze invloed hebben op de manier waarop hun afdeling werkt’.
 • check Geeft bewoners sterker het gevoel dat ze kunnen overleggen bij nemen van beslissingen (over voeding, meubilair, activiteiten…).
 • check Geeft meer bewoners gevoel dat “het personeel luistert als ze vragen of problemen hebben”.

Kernconcepten

De Tubbelogica bevordert de autonomie en het gevoel van eigenwaarde door het respecteren van ieders zelfbeslissingsrecht. De autonomie van de bewoners gaat er hand in hand met de autonomie van de personeelsleden.

Op directieniveau evolueert men van een ‘piramidaal management’ naar meer coaching. De directeurs zijn niet langer dé verantwoordelijken voor alles. Zij worden coaches en moedigen de teams aan om zo veel mogelijk zelf naar oplossingen te zoeken.

Via thematische werkgroepen, worden de bewoners systematisch betrokken bij tal van beslissingen met impact op hun dagelijkse leven: het menu, de activiteiten, de uurroosters, versieringen, de aanwerving en evaluatie van medewerkers enz.

In het Tubbemodel verloopt de communicatie zo open en duidelijk mogelijk, zowel met de bewoners als met het personeel. Iedereen moet de keuze hebben om ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ te gaan.

Het woonzorgcentrum wil een ontmoetingsplek zijn, in rechtstreeks contact met de samenleving. Uitwisselingsmomenten worden er aangemoedigd. Niet alleen met de familie van de bewoner, maar ook met de buurtbewoners, handelaars, vrijwilligers enz.

Tubbe wil de mogelijkheden, capaciteiten en resterende competenties van de bewoners ten volle benutten. Wat iemand wél nog kan is er veel belangrijker dan wat iemand niet meer kan.

Het model is gebaseerd op authentieke contacten tussen medewerkers en bewoners. Medewerkers werken in het huis van de bewoners.

Respect voor de ander, met zijn noden en verwachtingen, zijn privéleven en zijn intimiteit, staat voorop. Elke kamer wordt gezien als een echte, eigen thuis.

Het erkennen en respecteren van ieders unieke karakter staat centraal. ‘Standaardzorg’ is er aanpasbaar en er volgt steeds een adequaat en doelgericht antwoord in functie van iemands behoeften en voorkeuren.

De nadruk ligt op het gevoel nuttig te zijn. Dat is belangrijk voor de bewoners én voor de medewerkers. De bewoners nemen deel aan de organisatie van activiteiten en doen hun deel van de dagelijkse taken, in de mate waarin ze dat wensen.


Meer info

De Koning Boudewijnstichting deelt de ervaring van zes pilootprojecten die ze steunde bij het invoeren van het Tubbemodel.


Samenvatting door Soulcenter

Woon- en leefplatform voor woonzorgcentra

Soulcenter geeft een praktische structuur aan Tubbe-trajecten. Concrete tools om de voorkeuren en verlangens van heel jullie woonzorggemeenschap in kaart te brengen en om er mee aan de slag te gaan. Zo bouwen jullie aan een huis waar het aangenaam wonen en werken is.

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app

Andere woon-en leefmodellen

Tubbe is een van de vele aanpakken. Ons team van Soulcenter zet alle modellen voor jou en voor onszelf graag op een rijtje.

A sense of home

Samen bouwen aan een nieuwe thuis

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Betekenisvolle Activiteiten Methode

Een multidisciplinaire en praktijkgerichte aanpak voor bewoners van woonzorgcentra

Arteveldehogeschool Gent

Böhm psychobiografische zorg

Opleven door zingeven

Erwin Böhm - Europees Netwerk voor Psychobiografisch Verpleegonderzoek

Doelzoeker

Samen onderweg naar persoonlijke zorg

Vlaams Patiëntenplatform

Leefplezierplan

Handreiking voor een narratief kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Leyden Academy

Senior Montessori Komt er aan

Onafhankelijkheid, autonomie en sociale participatie ondersteunen

Cameron Camp

Woonleefwijzer Komt er aan

Werken aan kwaliteit van wonen en leven in de woonzorg

Annemie Van Den Bussche

Ga voluit voor geluk

Geef jullie bewoners zinvolle dagen

Blaas jullie activiteitswerking nieuw leven in samen met jullie bewoners, families, vrijwilligers en team.

Ontdek de Soulcenter app arrow_forward

Tablet met voorbeeld van Soulcenter app