Deel deze pagina


img-fluid

Wat kan je verwachten?

 • check_circle Totaalbenadering
 • cancel Stappenplan
 • check_circle Theoretisch kader
 • check_circle Werk- en hulpmiddelen
 • cancel Verhaal als startpunt
 • check_circle Coachingstraject mogelijk

Positieve effecten

 • check Betrekt bewoners volledig bij het leven in het woonzorgcentrum, bijvoorbeeld via themagroepen, bij het uitwerken van evenementen, bij het klaarmaken van de maaltijden of bij het verdelen van de post.
 • check Laat personeelsleden uit hun rol als verzorgende stappen en helpt hen om ook andere vaardigheden en talenten in te zetten.
 • check Moedigt personeelsleden aan om meer tijd door te brengen met de bewoners en om te luisteren naar hun noden en wensen.
 • check Verandert de rol van de directie en laat hen veeleer als coach dan als manager fungeren.
 • check Moedigt de verbondenheid met families aan, bijvoorbeeld via de participatie aan maaltijden en de activiteiten van de instelling.
 • check Verbetert de zorg op afdelingen.
 • check Geeft personeelsleden sterker het gevoel ‘dat ze invloed hebben op de manier waarop hun afdeling werkt’.
 • check Geeft bewoners sterker het gevoel dat ze kunnen overleggen bij nemen van beslissingen (over voeding, meubilair, activiteiten…).
 • check Geeft meer bewoners gevoel dat “het personeel luistert als ze vragen of problemen hebben”.

Kernconcepten

De Tubbelogica bevordert de autonomie en het gevoel van eigenwaarde door het respecteren van ieders zelfbeslissingsrecht. De autonomie van de bewoners gaat er hand in hand met de autonomie van de personeelsleden.

Op directieniveau evolueert men van een ‘piramidaal management’ naar meer coaching. De directeurs zijn niet langer dé verantwoordelijken voor alles. Zij worden coaches en moedigen de teams aan om zo veel mogelijk zelf naar oplossingen te zoeken.

Via thematische werkgroepen, worden de bewoners systematisch betrokken bij tal van beslissingen met impact op hun dagelijkse leven: het menu, de activiteiten, de uurroosters, versieringen, de aanwerving en evaluatie van medewerkers enz.

In het Tubbemodel verloopt de communicatie zo open en duidelijk mogelijk, zowel met de bewoners als met het personeel. Iedereen moet de keuze hebben om ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ te gaan.

Het woonzorgcentrum wil een ontmoetingsplek zijn, in rechtstreeks contact met de samenleving. Uitwisselingsmomenten worden er aangemoedigd. Niet alleen met de familie van de bewoner, maar ook met de buurtbewoners, handelaars, vrijwilligers enz.

Tubbe wil de mogelijkheden, capaciteiten en resterende competenties van de bewoners ten volle benutten. Wat iemand wél nog kan is er veel belangrijker dan wat iemand niet meer kan.

Tubbe wil de mogelijkheden, capaciteiten en resterende competenties van de bewoners ten volle benutten. Wat iemand wél nog kan is er veel belangrijker dan wat iemand niet meer kan.

Respect voor de ander, met zijn noden en verwachtingen, zijn privéleven en zijn intimiteit, staat voorop. Elke kamer wordt gezien als een echte, eigen thuis.

Het erkennen en respecteren van ieders unieke karakter staat centraal. ‘Standaardzorg’ is er aanpasbaar en er volgt steeds een adequaat en doelgericht antwoord in functie van iemands behoeften en voorkeuren.

De nadruk ligt op het gevoel nuttig te zijn. Dat is belangrijk voor de bewoners én voor de medewerkers. De bewoners nemen deel aan de organisatie van activiteiten en doen hun deel van de dagelijkse taken, in de mate waarin ze dat wensen.


Meer info

De Koning Boudewijnstichting deelt de ervaring van zes pilootprojecten die ze steunde bij het invoeren van het Tubbemodel.


Jouw opinie

Jouw opinie

Ging jouw team al aan de slag met Tubbemodel?

Wij horen graag wat jij er van denkt. Dan publiceren we dat met plezier, zodat iedereen mee kan leren van jouw perspectief.

chatDeel je opinie over Tubbemodel

Samenvatting door Soulcenter

Woon- en leefplatform voor woonzorgcentra

Soulcenter is een onafhankelijke dienst om woonzorgcentra relatiegerichter te maken.

Deze aanpak zorgt voor een sterkere verbondenheid, een fijner contact en een beter begrip. Iedereen in het woonzorgcentrum krijgt er een rol: bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie,... We helpen hen graag naar meer erkenning, zingeving en voldoening.

Ontdek Soulcenter arrow_forward

Team en bewoners

Andere woon-en leefmodellen

Tubbe is een van de vele aanpakken. Ons team van Soulcenter zet alle modellen voor jou en voor onszelf graag op een rijtje.

A sense of home

Samen bouwen aan een nieuwe thuis

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Betekenisvolle Activiteiten Methode

Een multidisciplinaire en praktijkgerichte aanpak voor bewoners van woonzorgcentra

Arteveldehogeschool Gent

Böhm psychobiografische zorg

Opleven door zingeven

Erwin Böhm - Europees Netwerk voor Psychobiografisch Verpleegonderzoek

Doelzoeker

Samen onderweg naar persoonlijke zorg

Vlaams Patiëntenplatform

Leefplezierplan

Handreiking voor een narratief kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Leyden Academy

Woonleefwijzer Komt er aan

Werken aan kwaliteit van wonen en leven in de woonzorg

Annemie Van Den Bussche

Zorg-esperanto Komt er aan

De kracht van eenvoud

Familiezorg West-Vlaanderen

Geef je woonzorgcentrum meer ziel

Start met Soulcenter

Ga met jouw team voor warm en betekenisvol wonen en leven. Goesting gegarandeerd.

arrow_forward Ontdek Soulcenter

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief