Deel deze pagina


Wat kan je verwachten?

  • check_circle Totaalbenadering
  • check_circle Stappenplan
  • check_circle Coachingstraject mogelijk
  • check_circle Verhaal als startpunt
  • check_circle Theoretisch kader

Positieve effecten

  • check Helpt het verlies van betekenisvolle activiteiten in een woonzorgcentrum tegengaan.
  • check Helpt als totaalbenadering het ganse woonzorgcentrum te verbinden.
  • check Laat zorgverleners en bewoners elkaar beter kennen en begrijpen, vanuit een persoonsgerichte benadering.
  • check Bevordert het ontstaan van vertrouwensrelaties waarin bewoners en zorgverleners leren wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
  • check Laat zorgverleners te weten komen wat echt betekenisvol voor hun bewoners.

Kernconcepten

Alle mogelijke activiteiten die een bewoner vrijwillig kiest. Of ze nu voor het plezier zijn of daadwerkelijk een nut hebben; dat maakt niet uit. Wat de betekenis van een activiteit is, zal verschillen van persoon tot persoon en hangt af van iemands mentale beeld van die activiteit.

Het veranderlijke, innerlijke beeld dat komt met een bepaalde activiteit en dat voor iedereen anders zal zijn. Door dat mentale beeld zal iemand al dan niet deelnemen aan een activiteit. Drie elementen zijn bepalend voor dat beeld: de functie van de activiteit (het waarom, de noodzaak ervan), de vorm van de activiteit (het hoe, wat, waar, wanneer en met wie van een activiteit) en de betekenis die iemand aan de activiteit geeft (het waarom van de activiteit, de persoonlijke waarde, de nood die het invult of het gevoel dat het iemand bezorgt). Als zorgverlener is het essentieel om ook dat mentale beeld van een betekenisvolle activiteit te kennen.

De coachende rol die zorgverleners krijgen en vervullen in de BAM-logica. Idealiter krijgen de bewoners het woord en komt de zorgverlener te weten wat de betekenisvolle activiteiten zijn voor een bewoner. Als actieve helper krijgt hij/zij het mandaat om anderen in te schakelen en om de bewoner naar betekenisvolle activiteiten (op weg) te helpen.

De bewoner en de zorgverlener nemen samen de verantwoordelijkheid (en delen die ook) om beslissingen te nemen over het dagelijkse leven en de betekenisvolle activiteiten. Deze wijze van gezamenlijk beslissen staat centraal in elk van de BAM-stappen.

Begeleidingsprofielen kunnen dienen als aanvulling op de ‘klassieke KATZ’. De KATZ-schaal scoort de zorgafhankelijkheid, maar is niet echt bruikbaar in het kader van betekenisvolle activiteiten. De begeleidingsprofielen helpen om iemands noden op het vlak van betekenisvolle daginvulling beter te kunnen inschatten. Er zijn 4 profielen: het onafhankelijk begeleidingsprofiel; het begeleidingsprofiel met nood aan ondersteuning; het structuurgebonden begeleidingsprofiel en een afhankelijk begeleidingsprofiel.


Meer info

Het boek legt de BAM-methode stap voor stap uit. Je ontdekt samen met bewoners welke activiteiten voor hen van waarde zijn en hoe je die in de praktijk omzet.

BAM boek

Bestel online


Samenvatting door Soulcenter

Dagbestedingssoftware voor woonzorgcentra

Via Soulcenter brengen woonzorgcentra hun gemeenschap samen in betekenisvolle activiteiten. De app maak het makkelijk om de voorkeuren en verlangens van iedereen in huis te ontdekken, en om zo samen betekenisvolle activiteiten te doen.

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app

Andere woon-en leefmodellen

Dit is een van de talrijke modellen voor warmer en betekenisvoller leven in woonzorgcentra. Het Soulcenter team zet ze voor jou graag op een rijtje.

A sense of home

Samen bouwen aan een nieuwe thuis

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Böhm psychobiografische zorg

Opleven door zingeven

Erwin Böhm - Europees Netwerk voor Psychobiografisch Verpleegonderzoek

Doelzoeker

Samen onderweg naar persoonlijke zorg

Vlaams Patiëntenplatform

Leefplezierplan

Handreiking voor een narratief kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Leyden Academy

Tubbemodel

Een huis waar het goed wonen en werken is

Koning Boudewijnstichting

Senior Montessori Komt er aan

Onafhankelijkheid, autonomie en sociale participatie ondersteunen

Cameron Camp

Woonleefwijzer Komt er aan

Werken aan kwaliteit van wonen en leven in de woonzorg

Annemie Van Den Bussche

Ga voluit voor geluk

Geef jullie bewoners zinvolle dagen

Blaas jullie activiteitswerking nieuw leven in samen met jullie bewoners, families, vrijwilligers en team.

Ontdek de Soulcenter app arrow_forward

Tablet met voorbeeld van Soulcenter app