Deel deze pagina


Wat kan je verwachten?

 • check_circle Totaalbenadering
 • check_circle Stappenplan
 • check_circle Coachingstraject mogelijk
 • check_circle Verhaal als startpunt
 • check_circle Theoretisch kader
 • check_circle Werk-en hulpmiddelen

Positieve effecten

 • check Biedt een complete methode, met een opleiding, theoretisch model, methodisch zorgproces en kwaliteitsbewaking door certificering van professionals en instellingen.
 • check Draagt aantoonbaar bij aan 'een tevreden dag' voor mensen met dementie.
 • check Houdt mensen veel langer actief, vaak tot de allerlaatste weken van hun leven.
 • check Helpt opvallend gedrag bij mensen met dementie voorkomen, begrijpen en behandelen (zonder medicijnen of vrijheidsbeperking).
 • check Verlaagt stress bij zorgverleners en vergroot hun arbeidstevredenheid.
 • check Is een kostenefficiënt model.
 • check Kan gebruikt worden voor diverse doelgroepen en in uiteenlopende zorgsettings.

Kernconcepten

In de Böhm zorgmethodiek is biografische kennis essentieel om écht tot zorg op maat te komen. Het model leert zorgverleners om per bewoner een heldere analyse te maken van hun behoeften en om daarop de activiteiten, de zorg en de omgeving aan te passen. Die behoeften zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op iemands verleden, waarin de persoonlijkheid is ontwikkeld.

De methodiek hecht veel belang aan het in kaart brengen van iemands persoonlijke en emotionele verleden: de psychobiografie. Chronologische data en feiten zijn hier minder van belang. Elke bewoner krijgt zo’n psychobiografie. Het document groeit en evolueert met de tijd en vormt de basis voor de analyse van de behoeften en normaliteit van de cliënt. Het helpt bij het ontdekken van wat bewoners echt nodig hebben om zich thuis te kunnen voelen. Ook bij opvallend of ‘storend’ gedrag is de psychobiografie een belangrijke bron om het gedrag te helpen verklaren.

‘Copings’ zijn een belangrijk onderdeel in iemands psychobiografie. Het gaat om de wijze waarop iemand geleerd heeft om met veranderende situaties, problemen of tegenslagen om te gaan en over hoe hij/zij daarop reageert. Het werken met dat soort ‘copings' is een absolute voorwaarde om bij een verhuis naar een woonzorgcentrum te voorkomen dat mensen snel achteruit gaan.

Ieder mens ontwikkelt een persoonlijke levensstijl, gevormd door zijn opvoeding, cultuur en ervaringen. Vanuit die levensstijl vorm je jezelf een beeld over wat 'normaal omgaan met elkaar en normaal handelen' is. Volgens Böhm vallen mensen in stadia van dementie terug in hun eigen 'normaliteit' van vroeger (doorgaans uit de eerste 25 à 30 levensjaren). De mens in dementie kan zich niet meer in onze normaliteit verplaatsen, dus moeten wij ons in zijn of haar normaliteit begeven en meebewegen in hun niveau. Zorgverleners en bewoners moeten zich in dezelfde normaliteit bevinden, anders kan er volgens de logica van het model niet goed worden gecommuniceerd. Dit betekent praktisch dat zorgverleners zich begeven in die tijd en normaliteit waarin de bewoner zich bevindt en dat er niet wordt getracht om het andersom af te dwingen. De beleefde leefwereld van elke bewoner is het streefdoel en startpunt.

Ouder worden gaat vaak gepaard met achteruitgang. Een ‘mens in achteruitgang’ vervalt volgens Böhm dan psychisch in een 'omgekeerde ontwikkeling'. In de methodiek is deze ontwikkeling te onderscheiden in zeven niveaus, aangeduid als 'bereikbaarheidsniveaus' of 'interactieniveaus'. Door precies te meten in welke fase de mens zich bevindt, zouden we beter in staat zijn om die mens te begrijpen, met hem of haar te communiceren, verdere achteruitgang tegen te gaan en reactiverend te kunnen stimuleren.


Meer info

Coaching en vorming via De Mensch, een nederlandse organisatie gespecialiseerd in opleidingen, workshops en advies over zorg bij dementie.


Samenvatting door Soulcenter

Woon- en leefplatform voor woonzorgcentra

Soulcenter is een onafhankelijke dienst om woonzorgcentra persoonlijker te maken.

In de visie van Böhm zijn iemands levensverhalen en verleden essentieel om tot echt belevingsgerichte zorg te komen. Met alleen een vragenlijstje bij opname krijg je daar geen zicht op. De tools van Soulcenter gidsen je samen met je bewoners en familieleden stapsgewijs naar een meer verbonden en begrepen contact. Soulcenter helpt je om belevingsgericht en relatiegericht wonen en leven volwaardig en geloofwaardig vorm te geven in je organisatie.

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app

Andere woon-en leefmodellen

Dit is een van de talrijke modellen voor warmer en betekenisvoller leven in woonzorgcentra. Het Soulcenter team zet ze voor jou graag op een rijtje.

A sense of home

Samen bouwen aan een nieuwe thuis

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Betekenisvolle Activiteiten Methode

Een multidisciplinaire en praktijkgerichte aanpak voor bewoners van woonzorgcentra

Arteveldehogeschool Gent

Doelzoeker

Samen onderweg naar persoonlijke zorg

Vlaams Patiëntenplatform

Leefplezierplan

Handreiking voor een narratief kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Leyden Academy

Tubbemodel

Een huis waar het goed wonen en werken is

Koning Boudewijnstichting

Senior Montessori Komt er aan

Onafhankelijkheid, autonomie en sociale participatie ondersteunen

Cameron Camp

Woonleefwijzer Komt er aan

Werken aan kwaliteit van wonen en leven in de woonzorg

Annemie Van Den Bussche

Ga voluit voor geluk

Geef jullie bewoners zinvolle dagen

Blaas jullie activiteitswerking nieuw leven in samen met jullie bewoners, families, vrijwilligers en team.

Ontdek de Soulcenter app arrow_forward

Tablet met voorbeeld van Soulcenter app