Tool

Brainstormbladen activiteiten in wzc

Daag jezelf uit om jullie bestaande activiteiten nieuw leven in te blazen. Verken alleen of met collega’s van het leefteam hoe je meer bewoners kan betrekken op manieren die er voor hen toe doen. 

Waar dient het voor?

De aanpak van deze visuele oefening is geïnspireerd door de visie van Sense of home en heeft als doel de bewoners een sterker thuisgevoel te bezorgen.

Activiteiten vertrekken nog al te vaak aanbodgestuurd en hebben als doel zo veel mogelijk bewoners bereiken. Deze aanpak leidt tot herkenbare situaties. Het zijn bijvoorbeeld telkens dezelfde bewoners die deelnemen. Veel andere bewoners voelen zich niet aangesproken en vallen uit de boot.

De oefening geeft je concrete stappen om gestructureerd na te denken over hoe je meer uit jullie groepsactiviteiten kan halen. De rode draad daardoor zijn de dimensies van thuisgevoel (persoonlijk, sociaal en maatschappelijk). Je wordt begeleid om stap voor stap acties te bedenken waarmee je bewoners kan betrekken. 


Stappen

Enkel beschikbaar voor klanten

Laat je begeleiden
Ontdek de begeleidingstrajecten van Soulcenter

Binnenkort start een specifiek leertraject rond zinvolle activiteiten.

Meer over het leertraject
Stap 1

Vertel de bedoeling van de workshop aan de deelnemers van de brainstorm.

De metafoor van de boot kan helpen. Hoe krijgen we zo veel mogelijk bewoners aan boord? Hoe zorgen we er voor dat de animator niet meer degene is die alles doet? Bij klassieke groepsactiviteiten is de animator zowel kapitein, navigator, roeier én dekkenschrobber. Bij veel activiteiten vallen bewoners uit de boot. Hoe kunnen we meer bewoners aan boord krijgen?

Ga door de drie brainstormbladen en stel de drie dimensies van thuisgevoel alvast voor. Het kan daarbij nuttig zijn van al een voorbeeld toe te passen.

Stap 2

Kies een groepsactiviteit die je nieuw leven wilt inblazen. We gebruiken hiervoor de metafoor van samen in de boot zitten. In een klassieke aanpak is het de animator die de activiteit kiest, plant en begeleidt. De animator roeit dus in een bootje noor

Brainstorm daarna stap voor stap acties om bewoners te betrekken. Stel daarbij je geest open. Alle ideeën kunnen. Hoe meer ideeën, hoe beter. Pas later ga je evalueren wat haalbaar is.

Stap 3

Sociale dimensie. 

Bedenk acties om bewoners zich een waardevol lid van jullie gemeenschap te laten voelen.

Brainstorm alleen of in groep verschillende manieren om het groepsgevoel te versterken.

Hoe kunnen bewoners voelen dat ze er bij horen? Waarom zouden andere bewoners hen missen? Hoe kunnen bewoners een nuttige bijdrage leveren voor anderen?

Stap 4

Persoonlijke dimensie.

Bedenk acties om bewoners te helpen een sterker gevoel van eigenwaarde te hebben.

Hoe behouden bewoners autonomie? Hoe nemen ze eigen beslissingen en keuzes? Hoe kunnen ze hun gewoontes verderzetten?

Stap 5

Maatschappelijke dimensie.

Bedenk acties om bewoners te ondersteunen om zich verbonden te voelen met de wereld buiten het woonzorgcentrum.

Hoe brengen we de buitenwereld naar binnen en gaan we zelf naar buiten? Hoe betrekken we familie, vrijwilligers, de buurt?

Stap 6

Goed gedaan. Je hebt nu een overdaad aan mogelijke acties om bewoners te betrekken. Sommigen kan je direct toepassen. Anderen vergen voorbereiding. En sommige ideetjes blijken bij nader inzien toch niet zo relevant. Je kan nu direct al beslissen hoe je concreet verder gaat of.. als de brainstorm-energie nog door je lijf stroomt kan je dezelfde oefening herhalen voor een volgende activiteit. Later, nadat je dit even liet bezinken, kan je dan evalueren hoe je concreet verder gaat. 

Brainstormbladen activiteiten in wzc

Download de pdf

Brainstormbladen (A4 of A3)

cloud_download Download

Ontdek de nieuwste tools

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Wat is Soulcenter?

Moderne dagbestedingssoftware voor woonzorgcentra

Breng je gemeenschap dichter bij mekaar in betekenisvolle activiteiten

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app