Tool

Visiecanvassen relatiegericht zorg

Deze aanpak biedt een inspirerende en gestructureerde manier om jullie visie op wonen en leven vorm te geven. Het is een cocreatieve aanpak waarbij je ofwel met een kernteam van enthousiastelingen of met al je medewerkers samen aan de slag kan gaan.

Waar dient het voor?

Uit onderzoek blijkt dat mensen de zaken die ze zelf hebben gecreëerd meer waarde toekennen dan wanneer het hen kant-en-klaar wordt aangeboden (het Ikea-effect). Cocreatie zorgt ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen en enthousiast worden over de verandering.

Een visie creëren helpt leiders en hun teams om geïnspireerd te worden en gemeenschappelijke doelen te formuleren. Het zorgt voor richting en betekenis. Het helpt het team hun energie te focussen op wat belangrijk is. En het zorgt voor een grotere betrokkenheid van teams bij de organisatie.

Door na te denken over de gewenste toekomst van je woonzorgcentrum en de principes en strategieën te bepalen die daarvoor nodig zijn, creëer je toewijding van de teams.

Zo'n gedeelde visie creëren hoeft geen zware oefening te zijn. Het kan ook energiek en luchtig aangepakt worden, met toch een concreet eindresultaat.


Stappen

Stap 1

Verzamel een multidisciplinaire groep voor je workshop. Betrek medewerkers met uiteenlopende profielen om een zo holistisch mogelijk beeld te vormen over jullie visie op wonen en leven. Brief je team over wat een gedeelde visie is en hoe je dat samen gaat aanpakken. Deel op voorhand of aan het begin van de sessie interessante insteken op wonen en leven.

Stap 2

De droomfase. Hiervoor gebruiken we het Toekomstbeeld canvas*. Vraag het team zich in te beelden dat ze binnen een aantal jaar op de voorpagina van een gerenomeerd magazine komen te staan, omdat hun aanpak van wonen en leven in het woonzorgcentrum zo succesvol is. Jullie woonzorgcentrum wordt als voorbeeld van warme, relatiegerichte zorg gezien. Wat zien, horen, voelen, zeggen ze dan? Welk beeld staat er op de voorpagina? Wat zijn de headlines? Welke uitspraken worden er gedaan? Ga stap voor stap door het canvas met je team zodat jullie een gezamenlijk toekomstbeeld geschetst hebben.

Stap 3

Neem even pauze tussen stap 2 en 3. Dan is het tijd voor de vijf straffe stappen*. Hiermee ga je nu de elementen van je visie neerpennen. Die haal je uit de vorige oefening rond het toekomstbeeld. Gebruik de volgende vragen: 'Wat is de toekomst van jullie woonzorgcentrum? Hoe gaan jullie wonen en leven op de kaart zetten?'  Vervolgens bepalen jullie de essentiële thema's die deel uitmaken van je visie. Om daarna de vijf straffe stappen te definiëren die jullie samen gaan zetten om die visie te realiseren. Bepaal tot slot ook wat jullie gaat helpen deze visie te bereiken (wat zijn de hulpbronnen) en welke mogelijke obstakels overwonnen zullen moeten worden.

Stap 4

Bepaal nu hoe jullie verder gaan. Er is nu een mooie visual met een toekomstbeeld dat jullie verder kunnen opsmukken en als inspiratie voor andere medewerkers kunnen gebruiken. En je hebt nu een visie, strategische thema's, acties, opportuniteiten en uitdagingen op één canvas gevisualiseerd. Mits een beetje aanpassen kan je dit gebruiken in je communicatie om de visie te verspreiden in je woonzorgcentrum en de dialoog op gang te brengen.

*tools gebaseerd op format van designabetterbusiness

Visiecanvassen relatiegericht zorg

Download de pdf

Print de posters op groot formaat

cloud_download Download

Ontdek de nieuwste tools

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Wat is Soulcenter?

Moderne dagbestedingssoftware voor woonzorgcentra

Breng je gemeenschap dichter bij mekaar in betekenisvolle activiteiten

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app