Tool

Intervisie werkbladen relatiegerichte zorg

De ervaring die bewoners hebben wordt sterk bepaald tijdens een aantal overlegmomenten met het team en de bewoners. Deze werkbladen helpen je om vijf van die momenten te evalueren en meer bewonersgericht te maken. Gebruik het als leidraad voor intervisies waarin jullie het proces rond relatiegerichte zorg verbeteren.

Waar dient het voor?

Word als team beter in relatiegerichte zorg voor de bewoners. Laat je gidsen door deze intervisiewerkbladen om stap voor stap jullie huidige aanpak te evalueren en verbeteren.

Met werkbladen bouwen jullie verder op jullie gewoontes. Ze helpen jullie om in groep te bespreken hoe jullie op cruciale contactmomenten nu al relatiegericht werken. Er zijn werkbladen voor vijf contactmomenten die jullie leefteam onder de loupe kan nemen.

Dit geeft jullie een leidraad om in vijf intervisies jullie huidige aanpak te bekijken en verbeteringspunten te ontdekken en uit te testen. Jullie starten telkens bij wat er al goed gaat, welke gewoontes tot deze aanpak leidden, naar mogelijke obstakels en naar jullie twijfels bij verandering. Vervolgens kunnen jullie daarop verder bouwen om relatiegerichte zorg nog meer deel te laten uitmaken van jullie huidige werking.


Stappen

Stap 1

Plan verschillende intervisiemomenten om met een kernteam jullie aanpak rond relatiegerichte zorg te herbekijken. Voorzie tussen de overlegmomenten voldoende tijd om wat jullie plannen in de praktijk af te toetsen en terug te bespreken met de groep.

Stap 2

Licht de bedoeling toe op het eerste overlegmoment en overloop kort de vijf momenten. Laat jullie eventueel inspireren door de video's van een huis dat stap voor stap hun aanpak bespreekt.

Stap 3

Kies een contactmoment dat jullie eerst gaan bespreken.

Duid tijdens het bespreken een notulist aan om jullie inzichten neer te schrijven. Geef alle deelnemers achteraf een kopietje van de notities van jullie plannen als geheugensteuntje. Zo kunnen ze hier op terugvallen telkens wanneer het contactmoment terug gebeurt.

Intervisie werkbladen relatiegerichte zorg

Download de pdf

13 A4 werkbladen

cloud_download Download

Ontdek de nieuwste tools

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Wat is Soulcenter?

Moderne dagbestedingssoftware voor woonzorgcentra

Breng je gemeenschap dichter bij mekaar in betekenisvolle activiteiten

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app