Privacyverklaring Soulcenter

De Soulcenter toepassing wordt u aangeboden door Soulcenter BV en haar bestuurder Frederik Vincx, gevestigd aan de Wolvertemsesteenweg 72, 1850 Grimbergen. Deze privacyverklaring informeert u over de persoonsgegevens die Soulcenter BV verzamelt in het kader van de toepassing van Soulcenter, de manier waarop deze persoonsgegevens worden gebruikt, en de rechten die u heeft. De privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van de Soulcenter digitale dienst en op alle bezoekers van de website www.soulcenter.be. Door de informatie en de diensten op www.soulcenter.be te gebruiken verklaart u zich akkoord met het privacybeleid van Soulcenter BV en met de voorwaarden in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.soulcenter.be is een belangrijke taak voor Soulcenter BV en wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Wij raden u dientengevolge aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat u zich registreert voor de Soulcenter toepassing. Voorts nodigen wij u uit om een e-mail te sturen naar [email protected] als u meer informatie wilt ontvangen of verdere vragen hebt over het privacybeleid van Soulcenter BV en specifiek over de Soulcenter toepassing en www.soulcenter.be.


1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Soulcenter BV verzamelt enkel persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door de betrokkene ter beschikking zijn gesteld. Meerbepaald biedt de Soulcenter toepassing aan de bewoners en het personeel van woonzorgcentra en aan de familie van die bewoners de mogelijkheid om foto’s en teksten over het leven van de betrokkene op te slaan met als doel de familie te helpen hun familiegeschiedenis te bewaren en het personeel te helpen bewoners beter te leren kennen en persoonlijker te verzorgen. De informatie die aldus wordt verzameld kan onder meer bestaan uit de naam, de roepnaam, het geslacht, de leeftijd, het ras of de etniciteit, en een breed spectrum aan anekdotische informatie over het leven van de betrokkene. Deze informatie is essentieel voor de Soulcenter toepassing aangezien persoonsgegevens ons tot unieke personen maken en bijgevolg anderen in staat kunnen stellen om ons op een gepersonaliseerde manier te behandelen.

Verder maakt Soulcenter BV gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie www.soulcenter.be bezoekt en hoe bezoekers zich op de website gedragen. De informatie die we, via cookies, registreren bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we de locatie waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie wordt anoniem bewaard en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

Soulcenter BV maakt voorts ook gebruik van externe diensten om de gebruikservaring van de Soulcenter toepassing en www.soulcenter.be te verbeteren. De volgende is een niet-exhaustieve lijst van dergelijke externe diensten:

  • Via Fullstory capteert Soulcenter het gedrag van gebruikers om efficiëntere klantendiensten te leveren en om het gebruiksgemak van de Soulcenter toepassing te evalueren en bij te sturen;
  • Met Google Analytics houdt Soulcenter anoniem bij welke pagina’s de bezoekers en gebruikers raadplegen.

Soulcenter BV reserveert zich hierbij het recht om beroep te doen op andere externe diensten voor een betere gebruikservaring zonder deze in bovenvermelde lijst op te nemen.


2. Gebruik van persoonsgegevens

Soulcenter BV verwerkt vermelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verschaffing van een persoonlijker zorgverlening in woonzorgcentra door het delen van persoonsgegevens met behandelend personeel. De informatie kan digitaal worden gedeeld via de Soulcenter toepassing en e-mail, en fysiek door het afdrukken van de teksten en foto’s en het bestellen van prints via een externe dienst;
  • Verbetering van de kwaliteit van de gebruikerservaring van de Soulcenter toepassing; en
  • Efficiënter hulpverlening voor gebruikers van de Soulcenter toepassing.

3. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven omschreven doeleinden verwerkt. Soulcenter BV bewaart de toegevoegde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van vermelde doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.


4. Derden

De door Soulcenter BV verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven omschreven doeleinden. Buiten de bovenvermelde externe diensten waarvan Soulcenter BV gebruik maakt om de gebruikservaring te verbeteren worden de persoonsgegevens niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting door bevoegde instanties of een rechtvaardiging zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.


5. Beveiliging

Soulcenter BV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om de gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging daarvan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, en bestaan bijvoorbeeld uit het gebruik van een SSL verbinding voor alle persoonsgegevens en het versleutelen van wachtwoorden in onze databank zodat enkel de gebruikers toegang kunnen verkrijgen tot hun eigen gebruikersaccounts. Indien u toch nog het idee hebt dat de gegevens onvoldoende beveiligd zijn of indien u aanwijzingen hebt van misbruik, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected].


6. Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij.

Ook heeft u het recht om aan Soulcenter BV te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen.

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Soulcenter BV verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt daartoe een e-mail sturen naar [email protected] met duidelijke vermelding van het gebruik van de persoonsgegevens waartegen u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


7. Cookiebeleid

www.soulcenter.be plaatst cookies bij bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u de website bezoekt en die worden gebruikt om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen, en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen door gebruik te maken van de mogelijkheden die uw internetbrowser daartoe biedt. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Het is verder mogelijk dat wij gebruik maken van een externe dienst om gebruikers een betere ervaring te verschaffen. Deze externe diensten plaatsen daartoe in sommige gevallen cookies, en kunnen de daaruit resulterende informatie verschaffen aan derden indien ze daartoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens de externe diensten verwerken. www.soulcenter.be heeft geen invloed op deze cookies.


8. Links en sociale media

Op de website www.soulcenter.be zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Soulcenter BV kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Soulcenter BV raadt de bezoeker bijgevolg aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Op de website kunnen voorts in de toekomst mogelijk knoppen worden opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen zouden worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram en die onder meer een cookie plaatst (zie boven). Leest u daarom ook de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met de persoonsgegevens zouden doen die zij met deze code verwerven.


9. Aanpassen privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behoudt Soulcenter BV zich het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


10. Disclaimer

Aan het samenstellen van de Soulcenter toepassing, de website www.soulcenter.be en hun inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich onvolkomenheden voordoen, en Soulcenter BV ziet of van elke aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze toepassing en website.