Artikel

Thuisgevoel in tijden van het coronavirus

Hoe beter mensen zich thuis voelen, hoe beter het welbevinden en dus ook de gezondheid. Zich thuisvoelen heeft een directe relatie met de levenskwaliteit. Maar hoe kunnen we hier ook in deze moeilijke periode toch op blijven inzetten?

Deze drie factoren hebben grote invloed op sense of home en dus de kwaliteit van leven van de bewoners. Corona heeft veel impact op deze factoren, daagt ons uit om hier creatief mee aan de slag te gaan.

Deze website bevat tientallen Hartverwarmers – initiatieven voor een warm thuisgevoel in woonzorgcentra. We bundelen deze initiatieven aan de hand van drie factoren.

Baas op eigen kamer

Het kunnen creëren van een thuisgevoel hangt onder andere samen met de fysieke plaats die thuis genoemd wordt: door de kamer zelf in te richten, er tijd door te brengen en zich de plek eigen te maken. Het is van belang dat de bewoner controle en leiding kan bewaren over zijn thuis, wat niet altijd evident is in deze omstandigheden.

Verbondenheid in het woonzorgcentrum

Je thuis voelen heeft ook te maken met de verbondenheid met andere bewoners en personeel. Wanneer er een mogelijkheid bestaat om vriendschappen en relaties te vormen en deze ook te onderhouden, van betekenis zijn voor andere bewoners en medewerkers.

De band met de samenleving

Dit verwijst naar hoe iemand nog in verbinding staat of komt met wat zich buiten het woonzorgcentrum bevindt. Het lijkt paradoxaal maar zich verbonden voelen en weten met diverse aspecten over de woonzorgomgeving heen draagt bij tot het vormen van een thuisgevoel. Het is belangrijk dat er bruggen blijven bestaan tussen heden en verleden (contacten met familie, vrienden en kennissen) en tussen binnen en buiten.

Alle hartverwarmende initiatieven
Maite Mallentjer

Auteur

Maite Mallentjer

Lector levenslooppsychologie en ouderen

link Sense of home