Activiteit

Organiseer een quiz over valpreventie

De valquiz bevat vragen en antwoorden over valpreventie. De spelers krijgen informatie over het ze vallen kunnen voorkomen, en wat de oorzaken en gevolgen ervan zijn. Verder ontvangen ze ook een aantal nuttige tips en hulpmiddelen om toekomstige valpartijen te vermijden.

Tinneke Claes
28 maart ’20

Probeer dit initiatief uit als je:
  • Op zoek bent naar een groepsactiviteit
  • Bewoners op een toegankelijke manier wil informeren over de gevaren van vallen
Hoe ga je aan de slag?

De valquiz is in eerste instantie bedoeld voor bewoners met een al dan niet verhoogd risico op vallen. Ouderen met ernstige cognitieve problemen kunnen niet deelnemen. De quiz kan zowel individueel als in gelijk verdeelde groepjes gespeeld worden.
Download de vragenlijst met bijbehorende antwoorden en toelichting. De quiz bestaat uit vijf delen, die afgewisseld worden met een gezamenlijke beweeg- of ontspanningsoefening en een video. De PowerPoint-presentatie die bij de quiz hoort, vind je ook op de site.
Iedere groep of bewoner krijgt een antwoordformulier. De quizmaster — een gezondheidswerker of vrijwilliger — leest telkens luidop de vraag voor, waarna de deelnemers het juiste antwoord op het formulier aanduiden.
Na elk deel van de quiz worden de formulieren opgehaald en geeft de quizmaster een woordje uitleg bij de antwoorden. Je kan de antwoorden door de bewoners zelf laten verbeteren, of door iemand van de organisatie.

Voeg extra smaak toe

Probeer de bewoners zo veel mogelijk bij de quiz te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door hen vragen te laten voorlezen of de score op een groot scorebord te laten bijhouden. Voorzie een wisselbeker voor de winnaar, die nadien ook voor andere quizzen gebruikt kan worden.Meer op Hartverwarmers