Blog post

Gemotiveerde medewerkers zorgen voor blije bewoners

De 4 principes van zinvol werk in woonzorgcentra

Sara Coene

door Sara Coene

Nu er voor de meeste woonzorgcentra geen tekort aan plaatsen meer is, zal de dienstverlening meer dan ooit vraaggestuurd worden. Zorgen dat bewoners aangenaam kunnen wonen en leven is daarom een groeiend aandachtspunt voor de meeste woonzorgcentra. Succesvol zijn als woonzorgcentrum betekent dat je gekozen wordt door potentiële bewoners en hun familie, omdat ze ervan overtuigd zijn dat er een goede match is tussen hen en het woonzorgcentrum en vooral dat ze als bewoners hun autonomie en identiteit kunnen behouden binnen de mogelijkheden die ze nog hebben.

Het succes van elk facet van je woonzorgcentrum is bijna altijd terug te voeren tot gemotiveerde werknemers. Medewerkers die tevreden zijn met hun werk zijn essentieel om zorg van hoge kwaliteit te leveren waarbij de bewoner centraal staat.

Daarom is het belangrijk niet enkel te focussen op meer woonplezier voor bewoners, maar je ook te concentreren op meer werkplezier voor de medewerkers. Als je het goed aanpakt, sla je twee vliegen in één klap: tevreden werknemers en tevreden bewoners. Dat is alvast onze filosofie bij Soulcenter. Het zijn vooral de medewerkers die zullen zorgen voor mooie ervaringen en herinneringen bij de bewoners. Zij zijn het beste geplaatst om noden en problemen te identificeren en betekenisvolle oplossingen en activiteiten te organiseren. Geef hen daarom de tools, opleidingen, autonomie en ruimte om zinvol werk te kunnen doen.

Uit onderzoek blijkt dat de wegen naar zinvol werk bestaan uit vier belangrijke elementen: zingeving, autonomie, competentie en verbondenheid. Niet toevallig universele waarden van de mens, die dus zowel voor de medewerkers als voor de bewoners relevant zijn en die in een woonzorgcentrum mooi samen kunnen komen.

Laat ons deze waarden even van naderbij bekijken.

Zingeving

Dit is de behoefte om te begrijpen waarom je werk ertoe doet. De meeste mensen zijn in de sector gestart om te kunnen zorgen voor anderen. Laat medewerkers inhaken op de reden waarom ze ooit begonnen zijn in de zorg, inspireer hen met een heldere visie op wonen en leven en betrek hen ook in die visie. Dat is wat we met de Soulcenter aanpak rond wonen en leven beogen. Van bij de start wordt een kernteam van medewerkers betrokken bij de verandering. We werken met hen rond de visie voor hun woonzorgcentrum en bewoners. Op een later moment wordt dit enthousiasme verder verspreid binnen het woonzorgcentrum, door meer medewerkers en bewoners te betrekken, maar ook familie en vrijwilligers. Ook zorgen we er met onze applicatie voor dat de verhalen van bewoners gemakkelijk gedeeld kunnen worden en dat er activiteiten georganiseerd kunnen worden die betekenisvol zijn voor de individuele bewoner. Dat doen we door medewerkers te helpen bewoners beter te leren kennen en hun behoeften en interesses in kaart te brengen en te matchen met zinvolle activiteiten.

visie woonzorgcentrum

Autonomie 

Dit gaat over de behoefte om autonoom te kunnen werken en beslissingen te kunnen nemen binnen een bepaald kader. Neem dus de tijd om het kader te bepalen, maar laat medewerkers de ruimte om de visie te helpen realiseren volgens hun talenten en interesses. Laat hen met suggesties en oplossingen komen. In onze workshops binnen woonzorgcentra geven we voldoende tijd en ruimte aan de medewerkers om enerzijds te leren van mooie voorbeelden uit andere woonzorgcentra en anderzijds zelf met ideeën te komen om beter wonen en leven in hun woonzorgcentrum te starten, verspreiden en verankeren. Dit doen we ondermeer met het stappenplan relatiegerichte zorg. Dat is een cocreatie-tool bestaande uit een poster en inspiratiekaartjes om samen de te nemen stappen in kaart te brengen en te communiceren met de andere medewerkers. 

Competentie

Het is belangrijk om medewerkers autonomie te geven, maar zorg er ook voor dat ze zich kunnen ontwikkelen. Het is soms beangstigend om autonomie en verantwoordelijkheid te krijgen wanneer er geen verdere ondersteuning is. Zeker wanneer het een organisatieverandering betreft, die voor de meeste medewerkers toch wel nieuw is. Geef mensen daarom ondersteuning in die verandering. Start klein, reik hulpmiddelen aan en coach je medewerkers zodat ze elke dag een beetje beter kunnen worden. Als je aan de slag gaat met beter wonen en leven, dan is een basisvoorwaarde daarvan dat je je bewoners beter leert kennen en hun interesses, noden en wensen in kaart brengt. Tenzij je al een beproefde methode hebt om dat te doen, moet je op zoek gaan naar hulpmiddelen. Soulcenter is een applicatie die die kennismaking digitaal ondersteunt, maar belangrijker nog is dat we ook fysieke hulpmiddelen aanreiken voor medewerkers om de stappen te nemen die nodig zijn, om vertrouwen te krijgen dat ze het alleen kunnen en om hen stap per stap mee te nemen in de verandering. De handige babbelbladen en conversatiekaartjes helpen daarbij. Maar ook breder evalueren we samen met de medewerkers wat er al goed loopt, want meestal zijn er al mooie voorbeelden, en kijken we wat er aanvullend, stap per stap, kan ondernomen worden. 

Verbondenheid

En tot slot verlangen medewerkers om verbonden te zijn met anderen en deel uit te maken van een geheel. Zet hierop in door hen als cross-functioneel team te laten samenwerken, door de bredere community (mantelzorgers, familie, vrijwilligers) ook te activeren en de transitie naar aangenamer wonen en leven samen op te pakken. Hoe meer zielen, hoe meer medewerkersvreugd en hoe meer bewonersvreugd. In onze workshops die het nieuwe werken rond wonen en leven begeleiden, zorgen we er expliciet voor om afdeling -en roloverschrijdend te werken. Wonen en leven is niet de verantwoordelijkheid van één iemand in de organisatie, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Meestal moeten we niet veel moeite doen om vrijwilligers te vinden die hieraan willen meewerken, de meeste medewerkers geloven in dit verhaal. Maar toch is het een nieuwe manier van samenwerken die aandacht nodig heeft. Waak dus zeker goed over deze nieuwe manier van samenwerken, neem obstakels weg, en blijf het gemeenschappelijke doel herhalen. Iedereen kan en wil zijn of haar steentje bijdragen aan gelukkigere bewoners. 

Team woonzorgcentrum

Een mensgerichte cultuur creëren

Om af te sluiten is het ook wel interessant te weten dat medewerkers die zinvol kunnen bijdragen en zich gewaardeerd voelen (en dus zingeving, autonomie, competentie en verbondenheid ervaren) boven verwachting bijdragen. Dit blijkt uit onderzoek van IBM naar de impact en drijfveren van een meer mensgerichte werkplek in de zorg.*

Bovendien blijken medewerkers met meer positieve ervaringen op het werk vaker extra inspanningen te leveren, omdat ze dat zelf willen. In een zorgomgeving is de kans groot dat dit een directe impact heeft op de tevredenheid van de bewoners en hun familie. Dat leidt, zo stelt het onderzoek, dan weer tot betere prestaties van de zorginstelling.

Zorgmedewerkers die minder goede werkervaringen rapporteren overwegen twee keer zoveel het bedrijf te verlaten in vergelijking met medewerkers die meer positieve ervaringen hadden (Bron: IBM Research 2016)

En tot slot is er ook een link tussen positievere ervaringen van medewerkers op het werk en retentie. Zo bleek bij zorgmedewerkers die minder goede werkervaringen rapporteerden de overweging het bedrijf te verlaten twee keer zo hoog te zijn in vergelijking met medewerkers die meer positieve ervaringen hadden.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het creëren van goede werkervaringen bij hun medewerkers. Je kan hierop sturen door helder te zijn over de toekomst, een visie te delen over je woonzorgcentrum en uit te leggen waarom medewerkers ertoe doen. Geef hen verder de nodige ondersteuning en commitment. Wil je transformeren naar een woonzorgcentrum waar medewerkers heel graag werken en waar bewoners heel graag wonen, betrek dan je medewerkers bij het vormgeven van die nieuwe toekomst.

* Bron: IBM Smarter Workforce Institute & Globoforce’s WorkHuman Research Institute (2016)

Nieuwsbrief

Blijf mee

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Sara Coene

Auteur

Sara Coene

Sara Coene is veranderingsdeskundige en ontwerper van oplossingen die gedragsverandering en de adoptie van software vergroten. Ze focust zich op het ondersteunen van woonzorgcentra om de woon -en werkbeleving van bewoners en medewerkers te verbeteren. Ze is veranderingsarchitect bij Soulcenter.

Vind je het leuk? Deel het.


Wat is Soulcenter?

Het leefplezier-platform voor ouderenzorg

Organiseer veel vlotter zinvolle dagen op maat van je gemeenschap

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app