Blog post

Stem je activiteiten af op de interesses van bewoners

Zorg voor zinvolle dagen

Sara Coene

door Sara Coene

Een woonzorgcentrum heeft volgens het Vlaamse woonzorgdecreet de expliciete opdracht om de autonomie en zelfverantwoordelijkheid van bewoners te stimuleren en hen een aangepast activiteitenaanbod aan te bieden met voldoende sociale contacten. Dat realiseren stelt zorgverleners voor een grote uitdaging. Het is in de dagelijkse praktijk immers niet zo eenvoudig om dit te bevorderen door het activiteitenaanbod (uit het boek Betekenisvolle Activiteitenmethode, Politea). Het samen zoeken naar activiteiten die aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de bewoners heeft systematiek nodig, het gebeurt niet zomaar vanzelf.

Zinvolle activiteiten zorgen voor zinvolle dagen en dit heeft een positieve invloed op het psychologische en emotionele welzijn van bewoners in een woonzorgcentrum. Deze activiteiten zorgen ervoor dat ouderen zich tevreden voelen en helpen angst en depressieve gevoelens te verminderen. In een project binnen het woonzorgcentrum Leiehome in Drongen (uitgevoerd door Prof. dr. Mirko Petrovic en Laurine Peeters) leidde de introductie van betekenisvolle activiteiten tot een vermindering in gebruik van psychofarmaca van 72% naar 49% (het project liep van 2013 tot 2015). Genoeg reden dus om rond zinvolle activiteiten te gaan werken.

Uit het onderzoek van de Arteveldehogeschool dat resulteerde in de Betekenisvolle Activiteitenmethode (PWO 2013) bleek dat betekenisvolle activiteiten niet alleen het psychologische en emotionele welzijn verbeteren, maar ook leiden tot:

 • een verbetering van de fysieke gezondheid
 • meer en betere sociale relaties
 • een vergroting van de zelfredzaamheid

Een andere conclusie was dat de levenskwaliteit van bewoners verband houdt met de mate waarin bewoners vinden dat activiteiten afgestemd zijn op hun wensen en de mate waarin activiteiten met de buurt van het woonzorgcentrum georganiseerd worden. Hoe hoger die frequentie en de mate van afstemming, hoe hoger de levenskwaliteit.

Het vergt wel enige creativiteit om zinvolle activiteiten te organiseren die afgestemd zijn op wat bewoners willen en kunnen. Er zijn immers veel verschillen in leeftijd, gewoonten, opleidingsniveau, voorkeuren, vaardigheden en mogelijkheden tussen bewoners. Hier dienen zorgverleners rekening mee te houden om tot een goed activiteitenaanbod te kunnen komen. En dat vergt tijd en creativiteit, die er niet altijd is, dus is ondersteuning hier zeker welkom, in de vorm van systematiek en de nodige inspiratie om creatief met verschillende wensen om te gaan. Dit is waar software kan helpen.

In zijn boek 'Anders Leven' vertelt auteur Manu Keirse: "Ik verbaas me er steeds weer over dat al de technologie die voor ouderen wordt uitgedacht, is gericht op gezondheid. Waarom focussen ontwikkelaars niet op technologie die ouderen helpt om te genieten: een automatische auto met comfortabele stoelen, waar je gemakkelijk instapt; tablets met oudere liederen van veertig of vijftig jaar geleden... Ontwikkelaars denken er niet aan, omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat het mogelijk is om gezond honderd jaar te worden. Als je je niet kunt voorstellen, kun je ook niet plannen. Verbeelding is cruciaal om een hoopvolle visie te kunnen ontwikkelen die mensen inspireert om in beweging te komen."

Wel Manu Keirse, die verbeelding is er wel degelijk meer en meer en bij Soulcenter kunnen we ons intussen goed inbeelden hoe genieten op latere leeftijd eruit kan zien, en dan vooral hoe je aan de slag kan gaan met de interesses, talenten en mogelijkheden van bewoners om een zinvolle dagbesteding te hebben.

Software om je activiteitenaanbod te ondersteunen

De tools van Soulcenter helpen je gemakkelijk betekenisvolle individuele activiteiten te organiseren.

Zo kan je:

 • bewoners snel matchen aan activiteiten
 • gebruik maken kant-en-klare groepsactiviteiten
 • betekenisvolle individuele activiteiten ontdekken
 • eenvoudig afboeken van activiteitendeelnames met praktische historiek

Alles begint met je bewoners te leren kennen: wat zijn hun interesses en wensen? Dit kan op een snelle en visuele manier in onze applicatie.

Hoe stem je nu activiteiten af op de interesses van bewoners?

1. Evalueer je aanbod

Het is belangrijk een duidelijk zicht te krijgen op het bereik van je aanbod. Komt iedereen voldoende aan bod?

 • Ontdek voor welke bewonersgroepen het aanbod te kort schiet.
 • Kijk welke bewoners niet aan bod komen en krijg suggesties om hen te betrekken.
 • Begrijp de interesses van je bewoners en evalueer of het aanbod ermee overeenstemt.

Het is door geregeld te evalueren hoe het aanbod evolueert dat je kan bijsturen en zorgen voor een zinvol aanbod voor elke bewoner en niet slechts voor een deel van de bewoners.

2. Matchmaking

Ga verder met wat je al hebt. Vind gemakkelijk en snel deelnemers en trekkers voor je huidige activiteiten.

 • Ontdek wie mogelijk geïnteresseerd is in de activiteiten, over afdelingen en rollen heen.
 • Leid nieuwe bewoners onmiddellijk toe naar groepsactiviteiten op basis van hun voorkeuren en interesses.
3. Gebruik voorgemaakte groepsactiviteiten

Ontdek nieuwe activiteiten. Spaar uren voorbereiding uit door te vertrekken van bestaande activiteiten uit andere woonzorgcentra. Dat zijn meer dan 150 activiteiten uit de Hartverwarmers-databank. Wekelijks komen er nieuwe bij.

Kijk ook meteen welke mensen uit je community geïnteresseerd kunnen zijn om mee te doen of het mee te organiseren.

4. Activiteiten afboeken

Bovendien kan je ook eenvoudig en snel de activiteiten afboeken:

 • je kan gemakkelijk aanduiden wie deelnam aan een activiteit en deze ook evalueren
 • je kan een rapport trekken per bewoner
 • je hebt een historiek van alle groepsactiviteiten

Kortom, een zeer handige manier om je rapportage rond activiteiten in orde te hebben.

Ontdek stap voor stap kleine gelukskes

Met de tools en begeleiding van Soulcenter ontdek je dus gemakkelijk betekenisvolle activiteiten die je op eenvoudige wijze kan matchen met je bewoners. Je kan je eigen activiteiten toevoegen en gebruik maken van de creativiteit van je collega's in andere woonzorgcentra dankzij de groeiende Hartverwarmers-activiteitendatabank.

Early Bird!

En we hebben goed nieuws voor de snelle beslissers!

Een tijdelijk aanbod verlaagd in prijs en met gratis startworkshop voor de 10 snelste beslissers.

Lees er hier alles over!

Early bird aanbod

Nieuwsbrief

Blijf mee

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Sara Coene

Auteur

Sara Coene

Sara Coene is veranderingsdeskundige en ontwerper van oplossingen die gedragsverandering en de adoptie van software vergroten. Ze focust zich op het ondersteunen van woonzorgcentra om de woon -en werkbeleving van bewoners en medewerkers te verbeteren. Ze is veranderingsarchitect bij Soulcenter.

Vind je het leuk? Deel het.


Wat is Soulcenter?

Het leefplezier-platform voor ouderenzorg

Organiseer veel vlotter zinvolle dagen op maat van je gemeenschap

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app