Blog post

De toekomst van matchmaking in het WZC

Een blik achter de schermen van Soulcenter

door Frederik Vincx

Hoe betrek je iedereen in het woonzorgcentrum bij het welbevinden van bewoners? Dat start bij de talenten en interesses van iedereen in het WZC. Bewoners, maar ook medewerkers, familieleden en vrijwilligers.

De voorbije weken startten we met het ontwerp van een matchmakeplatform voor woonzorgcentra. Een manier om razendsnel te weten te komen wat er belangrijk is voor iedereen in het woonzorgcentrum en om hen van daaruit te inspireren.

Ontdek over onze plannen in dit artikel en de bijhorende video's.

Van digitale woonleefplannen voor bewoners naar een matchmakeplatform voor het hele woonzorgcentrum

Met Soucenter bieden we nu al digitale diensten aan voor woonzorgcentra om de band tussen bewoners en medewerkers te versterken. Verscheidene Vlaamse woonzorgteams gebruiken het online platform om in samenwerking met families de verhalen, voorkeuren en verlangens van bewoners multimediaal te verzamelen. Het doel hiervan is dat de medewerkers de bewoners beter leren kennen en hen een zinvolle dagbesteding kunnen aanbieden.

Nu plannen we om een stap verder te gaan. We focussen niet enkel meer op bewoners maar geven ook familieleden, medewerkers en vrijwilligers een rol.

In de voorbije weken startten we met het ontwerp van een matchmake-dienst voor woonzorgcentra die het huidige aanbod van Soulcenter zal versterken. Met die matchmake-dienst ontdekken bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers elkaars achtergrond, interesses en talenten, en worden ze geïnspireerd om samen betekenisvolle activiteiten op maat in te plannen. 

Waarom een matchmake platform voor woonzorgcentra?

Haast de helft van de bewoners voelt zich namelijk soms tot dikwijls eenzaam. Er is een gebrek aan verbondenheid en sociaal netwerk. In een grootschalige bevraging scoorden bewoners de band met medewerkers 2,78/5. De band met medebewoners scoorden ze nog lager met 2,49/5. Net voldoende en gebuisd. Geen wonder dat de woonzorgsector kampt met een slecht imago, en woonzorgcentra het moeilijk hebben om enthousiaste medewerkers en vrijwilligers aan te trekken en te houden. Dat wilt ons team veranderen.

We deden in de voorbije jaren vele workshops met woonzorgteams, interviewden medewerkers en academische experts, lazen de vakliteratuur die verschijnt, deden stages in woonzorgcentra en spendeerden uren als vrijwilliger in lokale woonzorgcentra. Hierdoor ontwaarden we duidelijke evoluties in de sector. 

Van patiënten naar personen

De voorbije jaren was er al een beweging van patiëntgerichte zorg naar persoonsgericht zorg. Er kwam steeds meer aandacht voor het verbeteren van de levenskwaliteit in de woonzorgcentra. Mede door het nieuwe woonzorgdecreet en het decretaal bepaalde woonzorgleefplan wordt er van woonzorgcentra verwacht om voor alle bewoners plannen op te stellen met aandacht voor hun zorgvoorkeuren, wensen en noden. Zo’n plan verplicht de WZC om meer aandacht te besteden aan levenskwaliteit. 

“Het woonzorgcentrum van de toekomst is in de eerste plaats een ontmoetingsplek voor alle generaties. Een huiselijke omgeving waar ingezet wordt op gemeenschappelijke interesses en activiteiten. Daarbij kan zorgondersteuning komen wanneer bewoners dat nodig hebben.”
– Maite Mallentjer, auteur Sense of Home

Experts erkennen de nood om een stap verder te gaan en niet enkel te focussen op persoonsgerichte zorg. Levenskwaliteit in woonzorgcentra verhoogt door relatiegerichte zorg, waarbij de zorgvrager zijn autonomie behoudt, zich verbonden voelt met het woonzorgcentrum en de buitenwereld. In het woonzorgdecreet staat ook de opdracht om als woonzorgcentrum te investeren in buurtgerichte zorg. 

Deze verschuiving in de markt bevestigt dat een matchmake platform een logische piste is. Naast de rede speelt echter ook ons gevoel. Als sociaal ontwerpers en vrijwilligers hebben we met ons team een sterke persoonlijke drijfveer.

Tijdens ons vrijwilligerswerk in woonzorgcentra en tijdens onze bezoeken aan onze eigen grootouders merkten we uit eerste hand hoe lastig het is om gemotiveerd te blijven als familielid en vrijwilliger. We voelden een grote afstand tot het team en de bewoners en kregen bitter weinig aanknopingspunten om gemotiveerd toe te treden tot de gemeenschap. Dat deed ons dromen van woonzorgcentra waar vrijwilligers en familieleden met veel goesting een actieve rol kunnen opnemen. Waar de community primeert. Niet de zorginstelling. Door de huidige basis in Soulcenter zien we een duidelijke weg om deze toekomstvisie te realiseren. 

Gesprekken met experts uit de sector bevestigden dit gevoel van een groot tekort aan oplossingen. 

Woonzorgteams gaven aan dat hun huidige oplossingen ontoereikend zijn. Verschillende gaven zelf aan dat ze zelf oplossingen probeerden te maken om de duidelijke tekortkomingen in hun zorgdossiers op te lossen.

“We verzamelen de talenten van vrijwilligers en bewoners in een zelfgemaakte Excel spreadsheet. Onze mega matrix. Hiermee proberen we interessante activiteiten te ontdekken en te plannen. Deze oplossing is verre van ideaal en wij zouden dan ook veel over hebben voor een handige versie er van.”

– 
Leefcoach bij de Triamant

Daarnaast werd ook duidelijk dat teams veel manueel werk steken in het betrekken van vrijwilligers.

“Voor onze activiteiten bellen we al onze vrijwilligers op om te vragen of ze mee kunnen doen. We houden dit bij in een Excel rekenblad. Regelmatig denken we er te laat aan om vrijwilligers te bellen en dan zitten we wel eens met te weinig hulp.”

– Ergotherapeut bij Senior Living Group

Oplossing gevalideerd tijdens een ontwerpsprint

Om snel een zicht te krijgen op de appetijt in de markt deden we een intensieve ontwerpsprint van een week. In het begin van de week interviewden we verschillende medewerkers van woonzorgcentra om hun noden beter te begrijpen. Op het einde van de week toetsten we de eerste ontwerpen met hen af. In totaal valideerden we de ontwerpen met elf medewerkers van woonzorgcentra en met twee freelance coaches voor WZC.

De conclusie is unaniem. Dit product hoort er te zijn om woonzorgcentra veel warmer en menselijker te maken. Alle geïnterviewden gaven aan dat ze dit product willen.

Ondertussen begon ons team al aan de eerste stappen voor de realisatie van het matchmakeplatform.

Benieuwd?

We horen graag jouw mening. Wat zijn jouw verwachtingen voor een matchmakeplatform voor woonzorgcentra? Contacteer mij om onze plannen te bekijken en jouw feedback te geven.

[email protected]

Nieuwsbrief

Blijf mee

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Auteur

Frederik Vincx

Frederik Vincx is sociaal ondernemer en ontwerper van software voor teams. Sinds enkele jaren focust hij zijn energie op woonzorgcentra. Dat verdienen ze.

Frederik is de oprichter van Soulcenter.

Vind je het leuk? Deel het.


Wat is Soulcenter?

Het leefplezier-platform voor ouderenzorg

Organiseer veel vlotter zinvolle dagen op maat van je gemeenschap

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app