Blog post

6 oefeningen om je wzc team mee te krijgen met zinvolle dagbesteding

Overzicht van workshops die je zelf kan organiseren

door Frederik Vincx

Niemand hoeft overtuigd te worden van het belang van zinvolle activiteiten in het woonzorgcentrum. Het is duidelijk dat zinvolle dagbesteding er voor zorgt dat bewoners zich meer tevreden voelen. Het helpt angst en depressieve gevoelens te verminderen. Het maakt bewoners gelukkiger.

Hoe pak je dat echter aan? Hoe help je je team om meer op maat van bewoners te werken? Hoe stel je jullie manier van werken bij? Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting?

In deze blogpost vind je verschillende oefeningen om stap voor stap je team mee te krijgen. Je ontdekt workshops en brainstormformats om samen met je team na te denken over hoe jullie nu werken.

  • Dagbesteding barometer: evalueren van de tevredenheid over de huidige aanpak.
  • Visiecanvassen zinvolle dagbesteding: een gedeeld toekomstbeeld vormen.
  • Dagbesteding groeiplanner: doelen bepalen en stappenplan opstellen.
  • Intervisiewerkbladen relatiegerichte zorg: evalueren van huidige contactmomenten met bewoners.
  • Brainstormbladen activiteiten: herdenken van huidige groepsactiviteiten.
  • Activiteitentoetser: evalueren van het volledige activiteitenaanbod en de afstemming op bewoners.

Dagbesteding barometer

Evalueer in team jullie aanpak rond zinvolle dagbesteding in jullie ouderenzorg organisatie. Breng op een actieve manier in beeld waar jullie wel en niet tevreden over zijn, en kom zo tot concrete verbeterpunten.

Deze tool bevat een invulposter en een stappenplannen om een workshop te organiseren.

Dagbesteding barometer

Waar dient het voor?

Deze workshop helpt om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. De deelnemers begrijpen beter hoe de rest van het team kijkt naar jullie aanpak rond zinvolle dagbesteding.

Waarover zijn jullie tevreden? Welke obstakels zijn er? En welke nieuw mogelijkheden zijn er? Samen komen jullie in deze actieve workshop tot prioriteiten om verder mee aan de slag te gaan.

Download de dagbesteding barometer

Visiecanvassen zinvolle dagbesteding

Deze aanpak biedt een inspirerende en gestructureerde manier om jullie visie op zinvolle dagbesteding vorm te geven. Het is een cocreatieve aanpak waarbij je ofwel met een kernteam van enthousiastelingen of met al je medewerkers samen aan de slag kan gaan.

Waar dient het voor?

Door na te denken over de gewenste toekomst van je woonzorgcentrum en de principes en strategieën te bepalen die daarvoor nodig zijn, creëer je toewijding van de teams.

Zo'n gedeelde visie creëren hoeft geen zware oefening te zijn. Het kan ook energiek en luchtig aangepakt worden, met toch een concreet eindresultaat.

Via deze visiecanvassen betrek je het team om mee na te denken over hoe zij de toekomst zien.

Download de visiecanvassen

Groeiplanner

Hoe kunnen we bewoners een zinvolle tijd bezorgen? Deze visuele workshop geeft je team een houvast om jullie plannen te bespreken. Met de metafoor van een boom kijken jullie naar hoe jullie verder kunnen groeien in zinvolle dagbesteding.

Waar dient het voor?

Het doel van deze workshop is om samen te bespreken hoe jullie beter kunnen worden in zinvolle dagbesteding voor bewoners. Op drie kwartier vorm je met je team de grote lijnen van een plan. Jullie kijken samen naar wat er al goed gaat nu. Jullie plannen waar jullie naartoe willen. En samen bespreken jullie mogelijke stappen om die doelen te bereiken.

Download de groeiplanner

Intervisie werkbladen relatiegerichte zorg

De ervaring die bewoners hebben wordt sterk bepaald tijdens een aantal overlegmomenten met het team en de bewoners. Deze werkbladen helpen je om vijf van die momenten te evalueren en meer bewonersgericht te maken. Gebruik het als leidraad voor intervisies waarin jullie het proces rond relatiegerichte zorg verbeteren.

Waar dient het voor?

Word als team beter in relatiegerichte zorg voor de bewoners. Laat je gidsen door deze intervisiewerkbladen om stap voor stap jullie huidige aanpak te evalueren en verbeteren.

Met werkbladen bouwen jullie verder op jullie gewoontes. Ze helpen jullie om in groep te bespreken hoe jullie op cruciale contactmomenten nu al relatiegericht werken. Er zijn werkbladen voor vijf contactmomenten die jullie leefteam onder de loupe kan nemen.

Dit geeft jullie een leidraad om in vijf intervisies jullie huidige aanpak te bekijken en verbeteringspunten te ontdekken en uit te testen. Jullie starten telkens bij wat er al goed gaat, welke gewoontes tot deze aanpak leidden, naar mogelijke obstakels en naar jullie twijfels bij verandering. Vervolgens kunnen jullie daarop verder bouwen om relatiegerichte zorg nog meer deel te laten uitmaken van jullie huidige werking.

Download de intervisie werkbladen

Brainstormbladen activiteiten in wzc

Daag jezelf uit om jullie bestaande activiteiten nieuw leven in te blazen. Verken alleen of met collega’s van het leefteam hoe je meer bewoners kan betrekken op manieren die er voor hen toe doen. 

Waar dient het voor?

De aanpak van deze visuele oefening is geïnspireerd door de visie van Sense of home en heeft als doel de bewoners een sterker thuisgevoel te bezorgen.

Activiteiten vertrekken nog al te vaak aanbodgestuurd en hebben als doel zo veel mogelijk bewoners bereiken. Deze aanpak leidt tot herkenbare situaties. Het zijn bijvoorbeeld telkens dezelfde bewoners die deelnemen. Veel andere bewoners voelen zich niet aangesproken en vallen uit de boot.

De oefening geeft je concrete stappen om gestructureerd na te denken over hoe je meer uit jullie groepsactiviteiten kan halen. De rode draad daardoor zijn de dimensies van thuisgevoel (persoonlijk, sociaal en maatschappelijk). Je wordt begeleid om stap voor stap acties te bedenken waarmee je bewoners kan betrekken. 

Download de brainstormbladen voor activiteiten

Activiteitentoetser voor een afgestemd aanbod

Via deze invulbladen kan je nagaan of de activiteiten voldoen aan de dimensies van thuisgevoel, of ze inspelen op de interesses van bewoners en of zowel actieve als passieve bewoners aan bod komen.

Waar dient het voor?

Deze werkbladen helpen om een helikopterzicht te krijgen op het complete activiteitenaanbod. Je krijgt ermee een leidraad om gestructureerd het aanbod en de bewoners in kaart te brengen. Zo krijg je het overzicht van waar het aanbod al sterk is en waar nog niet, en zo kan je gericht verbeteringen aanbrengen.

Deze werkbladen zijn gebaseerd op de inspiratietool van VVSG, getiteld Komt iedereen aan bod in het WZC? Lees de inspiratietool om twee kernconcepten beter te begrijpen: dimensies van thuisgevoel voor activiteiten en begeleidingsprofielen van bewoners.

Download de activiteitentoetser

Laat je begeleiden

Kan je team hulp gebruiken bij hun aanpak rond dagbesteding? Vanaf eind april start weer een leer-en doetraject om vol goesting het aanbod af te stemmen op wat bewoners gelukkig maakt.

Ontdek het leertraject zinvolle activiteiten

Nieuwsbrief

Blijf mee

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Auteur

Frederik Vincx

Frederik Vincx is sociaal ondernemer en ontwerper van software voor teams. Sinds enkele jaren focust hij zijn energie op woonzorgcentra. Dat verdienen ze.

Frederik is de oprichter van Soulcenter.

Vind je het leuk? Deel het.


Wat is Soulcenter?

Het leefplezier-platform voor ouderenzorg

Organiseer veel vlotter zinvolle dagen op maat van je gemeenschap

Ontdek de woonleefapp arrow_forward
Tablet met voorbeeld van Soulcenter app